Elektrovisserij


Automatisch draagbaar elektrovisapparaat _ RUDD

FISHTRONICS, hét adres voor:

- Professionele elektrovisapparatuur (levering)
- Reparatie/ service elektrovisuitrustingen
- Cursussen/ diplomering elektrovisserij

Fishtronics levert op beperkte schaal, uitsluitend voor aquatisch ecologisch gebruik (visonderzoek), elektrovisapparatuur. Betrokkenheid met de klant en het product staan bij Fishtronics hoog in het vaandel. Reparaties zijn dan ook doorgaans binnen enkele werkdagen verricht.

Voor meer informatie of elektrovisaparatuur bestellen, e-mail:


De goede werking van elektrovisapparatuur is afhankelijk van de watergeleiding. Door het geleidelijk zouter en brakker worden van de Nederlandse wateren neemt de gemiddelde geleiding toe. Fishtronics apparaten zijn hierop ontworpen, zodat je er op de meeste Nederlandse wateren mee uit de voeten kunt en niet slechts de watersystemen van Zuidoost- en Oost-Nederland.

Fishtronics draagbare elektrovisapparaten zijn ontworpen voor de typisch Nederlandse wateren met hogere geleidingen tot 8 mS (EGV), terwijl alle andere merken visapparatuur het al voor gezien houden bij max. 1,8 mS, zelfs geen brak water.


Zelfinstellend én goed vangen !

De RUDD is de Rolls-Royce onder de elekrovisapparaten. De niet eerder bestaande techniek achter dit zelfinstellende draagbare apparaat is door Fishtronics ontwikkeld en toegepast tot grote tevredenheid van de gebruikers. De resultaten zijn een groot bedieningsgemak en vangkracht die groter is dan die van enig ander draagbaar elektrovisapparaat.

Met dit automatische elektrovisapparaat nooit meer hoofdbrekens over de gecompliceerde combinatie van voltage, stroomsterkte, pulsbreedte, frequentie en dutycycle, die steeds weer anders is, afhankelijk van de omstandigheden.

Dus alleen even het voltage instellen en vissen maar!

De RUDD levert o.m. een hybride stroomsoort met een triggercomponent die, behalve goed doet aantrekken (galvanotaxis), vissen beter uit de waterbodem en holtes laat komen, 'lost'.

De RUDD is daarom bijzonder geschikt is voor het vangen van kleine modderkruipers, naast vissoorten als de grote modderkruiper, beekprik en donderpad. In de puls-modus kan zeer effectief 'vluchtvis' als karper en grotere vis op snelstromend water worden gevangen.Elektrovisapparaat 'RUDD'


Klik op de afbeelding om te vergroten.

De RUDD levert een spanning van minimaal 55 Volt. Bij andere gangbare visapparaten is die 115 Volt, wat vaak te hoog is op ondiep water (beekjes) en voor gevoelige vissoorten.

- automatisch
- exclusief geschikt voor brak water (tot 8 mS EGV)
- gunstige minimale spanning 55 V
- slaat af bij watercontact (valbeveiliging)
- grote actieradius met lifePO4 accu
- acculader en laadtoestandmetertje


Certificering elektrovisserij

In de Fishtronics elektrovisserij-cursus is veel eigen ervaring en diepgaande kennis van de technologie verwerkt die u elders niet kunt opdoen. Ondermeer vistechnieken, specifieke stroomvormen, effecten ervan op verschillende vissoorten, veiligheid en regelgeving worden behandeld. De werking van diverse apparatuur wordt in de cursus uitgebreid behandeld.

De theorie ontvangt u enkele weken voor het examen. U wordt tijdens de visserij begeleid gedurende een dagdeel met als afsluiting een schrifelijk examen (MPC-opgaven).

U kunt deze cursus heel goed integreren met uw eigen professionele visonderzoek/ ecologische begeleiding, onder deskundige begeleiding van Fishtronics.


Elektrovisserij of e-DNA?

Mede door publicaties van 'onderzoeken' (in o.m. Nature Today, onderzoek De Dommel 2019), waarbij de scores van e-DNA-onderzoek werden afgezet tegen die van niet-professioneel bedreven elektrovisserij met pulserende Deka's lijkt de beeldvorming te moeten zijn dat de conventionele elektrovisserij het aflegt tegen e-DNA.

Onterecht, want uit onderzoek van bureau Viridis en Datura Levende Natuur uitgave 117-2 blijkt, dat elektrovisserij met pulsvrije (dus vlakke) gelijkstroom en e-DNA-onderzoek beide zeer goede methoden zijn om aanwezigheid van grote modderkruipers vast te stellen. Wel heeft men het abusievelijk over 'wisselstroom', terwijl het pulserende gelijkstroom betreft. Wisselstroom wordt namelijk niet meer toegepast omdat die stroomsoort vissen doodt en verboden is. De DEKA van het onderzoek levert dus gelijkstroom pulsen en wel met een vaste, voor onderzoek ongeschikte, frequentie.

Met pulserende gelijkstroom (DEKA of soortgelijk) werd tot 60% minder gevangen. Het gebruik van het steekschepnet leverde slechts een fractie van het aantal grote modderkruipers op en was daarmee totaal ontoereikend voor het onderzoek naar grote modderkruipers.

Door bureau Viridis is in februari 2020 een sloot met een lage waterstand van enkele centimeters - als gevolg van onderbemaling - onderzocht op aanwezigheid van grote modderkruipers. Door kwel stroomde het water constant. Terwijl e-DNA onderzoek geen positief resultaat gaf - onder de gegeven omstandheden kwam geen DNA vrij - , kwamen met elektrovisserij zeer veel grote modderkruipers uit de bodem.

Afvissen met elektrovisapparaat TENCH

© 2023 -  Fishtronics - KvK 62436112