Elektrovisserij


Automatisch draagbaar elektrovisapparaat _ RUDD

FISHTRONICS, hét adres voor:

- Verkoop elektrovisapparatuur
- Onderhoud/ keuring visapparatuur
- Cursussen/ diplomering e-visserij

Fishtronics te Meppel levert materialen voor de elektrovisserij aan groene bureaus en organisaties in het kader van aquatisch ecologisch onderzoek of - vis verplaatsen .


Voorjaarsaanbieding !
Draagbare RUDD - levertijd 1 week - € 2480,- !Klik op de afbeelding om te vergroten.

- stelt zich automatisch in
- uitstekende visresultaten
- als enige geschikt voor brak water
- struikelbeveiliging
- 450 Watt nominaal vermogen
- 5000 Watt max. vermogen
- voorzien van een CE-certificaat
- optioneel
: - een of meer drybackpacks met LiFePO4 accu 500/ 700 Wh voor gem. 3 uur vissen, - elektrisch anodeschepnet, - kortsluit-/ slijtvaste kathode.

Vergelijkbare elektrovisapparatuur elders goedkoper? Dan kan Fishtronics de tegen dezelfde prijs aanbieden!.


Waarom de RUDD?

Met dit automatische elektrovisapparaat nooit meer hoofdbrekens over de gecompliceerde combinatie van voltage, stroomsterkte, pulsbreedte, frequentie en dutycycle, die tijdens het vissen voortdurend dient te worden aangepast. De visser kan zich zo volledig concentreren op de visserij.

Slechts even het voltage instellen en vissen maar!

De niet eerder bestaande techniek achter dit zelfinstellende apparaat is door Fishtronics ontwikkeld en toegepast. Het resultaat is - mede door de simpele bediening - een gemiddelde vangkracht die die van een ander - wel volledig instelbaar - apparaat ver overtreft.

De Nederlandse wateren worden gemiddeld zouter en daarmee neemt de watergeleiding toe. Fishtronics apparaten zijn hier op ontworpen zodat je er in nagenoeg heel Nederland - niet alleen de beken - mee uit de voeten kunt. Fishtronics elektrovisapparaten zijn exclusief inzetbaar op brak water met een geleiding tot 6 mS EGV. Andere merken visapparaten stoppen al bij max. 1,8 mS, zelfs nog geen brak water.

In de puls-modus kan zeer effectief op 'vluchtvis' - grotere vissen - en snelstromend worden gevist. De laagste spanning is 55 Volt, bij andere visapparaten is die 115 Volt, wat vaak nog te hoog is.


Certificering elektrovisserij

In de Fishtronics elektrovisserij-cursus is veel eigen ervaring en diepgaande kennis van de technologie verwerkt die u elders niet kunt opdoen. Ondermeer vistechnieken, specifieke stroomvormen, effecten ervan op verschillende vissoorten, veiligheid en regelgeving worden behandeld. De werking van diverse apparatuur wordt in de cursus uitgebreid behandeld.

De theorie ontvangt u enkele weken voor het examen. U wordt tijdens de visserij begeleid gedurende een dagdeel met als afsluiting een schrifelijk examen (MPC-opgaven).

U kunt deze cursus heel goed integreren met uw eigen professionele visonderzoek/ ecologische begeleiding, onder deskundige begeleiding van Fishtronics.


e-DNA versus Elektro?

Mede door publicaties van 'onderzoeken' (in o.m. Nature Today, onderzoek in De Dommel 2019), waarbij de scores van e-DNA-onderzoek worden afgezet tegen die van niet-professioneel bedreven elektrovisserij met pulserende Deka's, lijkt de beeldvorming te moeten zijn dat de conventionele elektrovisserij het aflegt tegen e-DNA-onderzoek. Dit soort onderzoek is koren op de molen van promotors van 'e-DNA'.

Onterecht, want uit onderzoek van bureau Viridis en Datura Levende Natuur uitgave 117-2 blijkt, dat elektrovisserij met pulsvrije (dus vlakke) gelijkstroom en e-DNA-onderzoek beide zeer goede methoden zijn om aanwezigheid van grote modderkruipers vast te stellen. Wel heeft men het abusievelijk over 'wisselstroom', terwijl het pulserende gelijkstroom betreft. Wisselstroom wordt namelijk niet meer toegepast omdat die stroomsoort vissen doodt en verboden is. De DEKA van het onderzoek levert dus gelijkstroom pulsen en wel met een vaste, voor onderzoek ongeschikte, frequentie.

Met pulserende gelijkstroom (DEKA of soortgelijk) werd tot 60% minder gevangen. Het gebruik van het steekschepnet leverde nog minder grote modderkruipers op en was daarmee totaal ontoereikend voor het onderzoek naar grote modderkruipers.

Door bureau Viridis is in februari 2020 een sloot met een lage waterstand van enkele centimeters - als gevolg van onderbemaling - onderzocht op aanwezigheid van grote modderkruipers. Door kwel stroomde het water constant. Terwijl eDNA onderzoek geen positief resultaat gaf - onder de gegeven omstandheden kwam geen DNA vrij -, kwamen met elektrovisserij zeer veel grote modderkruipers uit de bodem.

Afvissen met elektrovisapparaat TENCH

© 2024 -  Fishtronics - KvK 62436112