Elektrovissen | Elektrovisapparaten


FISHTRONICS
hét adres voor:

Elektrovisserij
afvissen en vis
verplaatsen
Elektrovisapparaten
voor zoet én zout


Fishtronics ontwikkelt, verkoopt elektrovisapparaten en verricht elektrische afvissingen en visserijonderzoek.

Medewerkers van Fishtronics beschikken over VOL-
VCA en een ontheffing voor het gebruik van elektrische visvangtuigen. Afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden wordt samengewerkt met andere partijen.

Verkoop elektrovisapparatuur

Fishtronics ontwikkelt en fabriceert professionele elektronische visapparatuur op maat (zie onder).De stroom van een Fishtronics elektrovisapparaat kan zich automatisch optimaal aanpassen aan veranderende omstandigheden, ondermeer de morfologie, watergeleiding en steekdiepte van het anodeschepnet. Tevens kan hij eenvoudig handmatig worden ingeregeld op vissoort en lengteklasse.

Bepaalde uitvoeringen zijn geschikt voor gebruik op zeer brakke tot zoute wateren.

e-DNA of elektrovisserij?

Bij ingrepen in een mogelijk leefgebied van een beschermde vissoort moet vastgesteld worden of de soort aanwezig is. De beschermde grote modderkruiper is met een schepnet en pulserende gelijkstroom-elektrovisapparatuur lastig te vangen. Bureau Viridis en Datura (e-DNA-onderzoek) hebben de effectiviteit van de diverse vangtechnieken onderzocht. Van dit onderzoek is een artikel verschenen in de Levende Natuur (uitgave 117-2), samengevat:

Elektrovisserij met pulsvrije visapparaten en e-DNA-onderzoek bleken zeer goede methoden te zijn om aanwezigheid van de grote modderkruiper al dan niet vast te stellen. Bij gebruik van pulserende gelijkstroomvisapparatuur (zie ook 'de Techniek - Draagbare pulserende apparatuur') werden tot 60% minder grote modderkuipers gevangen. Met het schepnet werd slechts één grote modderkruiper gevangen. Het schepnet is dus totaal ontoereikend voor onderzoek naar de grote modderkruiper.

Mede door de late opkomst - na 2010 - en onvoldoende beschikbaarheid van geschikte (pulsvrije en draagbare) elektrovisapparatuur en nog meer de achtergebleven benodigde kennis en kunde om deze relatief nieuwe apparatuur naar behoren in te kunnen zetten, is de - wel erg klinische - e-DNA-onderzoekmethode versneld in populariteit toegenomen.

Echter Fishtronics promoot en bedrijft uitsluitend pulsvrije (SDC/ IDC) elektrovisserij, waarbij een goed inzicht verkregen kan worden in de aantallen, biomassa's, staat en verblijfplaats van de vissen.

Verantwoorde elektrovisserij

Elektrovisserij wordt vaak onterecht geduid met verdoven - of erger, elektrocuteren - van vissen. Echter het is één van de meest diervriendelijke en duurzame vormen van visserij. Het centrale zenuwstelsel van de vissen wordt wat ontregeld onder invloed van een zwak elektrisch stroompje door het water. Zij zwemmen zo 'gehypnotiseerd' naar de anode (het schepnet). Deze gedwongen zwembeweging wordt galvanotaxis genoemd. Zodra het stroompje wordt onderbroken schieten ze onmiddellijk - in topconditie! - weer weg.

Onderstaande video toont goed uitgevoerde elektrovisserij.
Belangrijk is dat hierbij geen habitats en paaiplaatsen van dieren worden aangetast wat wel het geval is met steeknetten en andere reuring veroorzakende netten. Verder leent elektrovisserij zich uitstekend voor bevissing van water met veel obstakels en waterplanten.

De apparatuur kan zo worden afgesteld dat selectief grotere vissen en nauwelijks andere dieren worden gevangen. Kleine vissen (kleine modderkruipers) en macrofauna ondervinden dan nauwelijks hinder en zeker geen schade van de elektrovisserij.

Klanten van Fishtronics

Klanten van Fishtronics zijn overheden (waterschappen), onderzoekinstituten - Wageningen Marine Research (v/h Imares), Vlaamse Overheid (INBO), groene bureaus, beroepsvissers, infrastructuurbedrijven en particulieren (beheer visbestanden vijvers).


Persoonlijk contact

Elektrovisapparaten kunnen in verkeerde handen gevaarlijk zijn. Daarom stel ik een persoonlijk en goed contact met u voorop en demonstreer ik het apparaat graag op uw locatie.

Ook na aankoop van een elektrovisapparaat biedt Fishtronics blijvende ondersteuning.


Jan van Hezel, Fishtronics Elektrovisserij Zwolle.

© 2020 -  Fishtronics Zwolle - KvK 62436112