Elektrovisserij


Automatisch draagbaar elektrovisapparaat _ RUDD

FISHTRONICS, hét adres voor:

- Verkoop elektrovisapparatuur/ onderhoud
- Cursussen/ diplomering elektrovisserij


Fishtronics levert elektrovisserijmaterialen in het kader van aquatisch ecologisch onderzoek.

Betrokkenheid met de klant en het product zijn kenmerkend voor Fishtronics. Reparaties zijn dan ook doorgaans binnen enkele werkdagen verricht.

Voor meer informatie: e-mail

Nederlandse wateren worden in de kustprovincies steeds brakker en daarmee neemt de gemiddelde watergeleiding toe. Fishtronics apparaten zijn hier op ontworpen zodat je er in nagenoeg heel Nederland mee uit de voeten kunt.

Fishtronics draagbare elektrovisapparaten zijn inzetbaar op brak water met een geleiding tot 6 mS EGV. Andere visapparatuur stopt al bij max. 1,8 mS, nog geen brak water.


Zelfinstellend én beter vangen: RUDD !

De RUDD is de Rolls-Royce onder de draagbare elekrovisapparaten. De niet eerder bestaande techniek achter dit zelfinstellende apparaat is door Fishtronics ontwikkeld en wordt breed toegepast door tevreden gebruikers. De RUDD biedt een groot bedieningsgemak en grotere vangkracht t.o.v. enig ander draagbaar elektrovisapparaat.

Met dit automatische elektrovisapparaat nooit meer hoofdbrekens over de gecompliceerde combinatie van voltage, stroomsterkte, pulsbreedte, frequentie en dutycycle, die steeds weer anders is, afhankelijk van de omstandigheden.

Dus slechts het voltage instellen en vissen maar!

De draagbare RUDD levert o.m. een hybride stroomsoort met een triggercomponent die, behalve goed doet aantrekken (galvanotaxis), vissen beter uit de waterbodem en holtes laat komen, 'lost'.

De RUDD is daarom bijzonder geschikt is voor het vangen van kleine modderkruipers, naast vissoorten als de grote modderkruiper, beekprik en donderpad. In de puls-modus kan zeer effectief 'vluchtvis' als karper en grotere vis op snelstromend water worden gevangen.Elektrovisapparaat 'RUDD'


Klik op de afbeelding om te vergroten.

De RUDD levert een spanning van minimaal 55 Volt. Bij andere gangbare visapparaten is die 115 Volt, wat vaak te hoog is op ondiep water (beekjes) en voor gevoelige vissoorten.

- automatisch
- als enige geschikt voor brak water (tot 6 mS EGV)
- gunstige minimale spanning 55 V
- slaat af bij watercontact (valbeveiliging)
- grote actieradius door lifePO4 accu
- weegt slechts 2,2 kg
- inclusief CE-verklaring


Certificering elektrovisserij

In de Fishtronics elektrovisserij-cursus is veel eigen ervaring en diepgaande kennis van de technologie verwerkt die u elders niet kunt opdoen. Ondermeer vistechnieken, specifieke stroomvormen, effecten ervan op verschillende vissoorten, veiligheid en regelgeving worden behandeld. De werking van diverse apparatuur wordt in de cursus uitgebreid behandeld.

De theorie ontvangt u enkele weken voor het examen. U wordt tijdens de visserij begeleid gedurende een dagdeel met als afsluiting een schrifelijk examen (MPC-opgaven).

U kunt deze cursus heel goed integreren met uw eigen professionele visonderzoek/ ecologische begeleiding, onder deskundige begeleiding van Fishtronics.


e-DNA versus Elektro?

Mede door publicaties van 'onderzoeken' (in o.m. Nature Today, onderzoek De Dommel 2019), waarbij de scores van e-DNA-onderzoek worden afgezet tegen die van niet-professioneel bedreven elektrovisserij met pulserende Deka's, lijkt de beeldvorming te moeten zijn dat de conventionele elektrovisserij het aflegt tegen e-DNA-onderzoek. Dit soort onderzoek is koren op de molen van promotors van 'e-DNA'.

Onterecht, want uit onderzoek van bureau Viridis en Datura Levende Natuur uitgave 117-2 blijkt, dat elektrovisserij met pulsvrije (dus vlakke) gelijkstroom en e-DNA-onderzoek beide zeer goede methoden zijn om aanwezigheid van grote modderkruipers vast te stellen. Wel heeft men het abusievelijk over 'wisselstroom', terwijl het pulserende gelijkstroom betreft. Wisselstroom wordt namelijk niet meer toegepast omdat die stroomsoort vissen doodt en verboden is. De DEKA van het onderzoek levert dus gelijkstroom pulsen en wel met een vaste, voor onderzoek ongeschikte, frequentie.

Met pulserende gelijkstroom (DEKA of soortgelijk) werd tot 60% minder gevangen. Het gebruik van het steekschepnet leverde nog minder grote modderkruipers op en was daarmee totaal ontoereikend voor het onderzoek naar grote modderkruipers.

Door bureau Viridis is in februari 2020 een sloot met een lage waterstand van enkele centimeters - als gevolg van onderbemaling - onderzocht op aanwezigheid van grote modderkruipers. Door kwel stroomde het water constant. Terwijl eDNA onderzoek geen positief resultaat gaf - onder de gegeven omstandheden kwam geen DNA vrij -, kwamen met elektrovisserij zeer veel grote modderkruipers uit de bodem.

Afvissen met elektrovisapparaat TENCH

© 2023 -  Fishtronics - KvK 62436112