Elektrovisserij


Automatisch draagbaar elektrovisapparaat _ RUDD

FISHTRONICS, hét adres voor:

- Elektrovisserij accessoires
- Onderhoud/ keuring visapparatuur
- Cursussen/ diplomering e-visserij

Fishtronics te Meppel levert materialen voor de elektrovisserij aan groene bureaus en organisaties in het kader van aquatisch ecologisch onderzoek of visverplaatsing.


Draagbaar elektrovisapparaat 'RUDD'Klik op de afbeelding om te vergroten.

- stelt zich automatisch in
- uitstekende visresultaten
- als enige geschikt voor brak water (6 mS)
- struikelbeveiliging
- 600 Watt gem. vermogen
- 5000 Watt max. vermogen
- kortsluit-/ slijtvaste kathode.
- CE

Met dit exclusieve zichzelf instellende elektrovisapparaat nooit meer hoofdbrekens over de gecompliceerde combinatie van voltage, stroomsterkte, pulsbreedte, frequentie en dutycycle, die tijdens het vissen voortdurend dient te worden aangepast. De visser kan zich zo volledig concentreren op de visserij.

Even het voltage instellen en vissen maar!

De niet eerder bestaande techniek achter dit automatische visapparaat is door Fishtronics ontwikkeld en toegepast. Het resultaat is een vangkracht die die van een andere apparaten ver overtreft.


Certificering elektrovisserij

Fishtronics heeft vanaf 2013 door zelf veel te vissen met eigen elektrovisapparatuur én de feed-back van ecologen/ beroepsvissers diepgaande kennis ontwikkeld m.b.t. de technologie achter geavanceerde elektrovisapparatuur. In de elektrovisserijcursus is deze know-how, die u elders niet kunt opdoen, verwerkt. Ondermeer over diverse vistechnieken, stroomvormen, response van verschillende vissoorten op verschillende stroomvormen, veiligheid, regelgeving en de werking van elektrovisapparatuur (RUDD, Bretschneider). Het praktische deel, waarbij u onder persoonlijke begeleiding ervaring opdoet, wordt afgesloten met een schriftelijke examen (MPC-opgaven).

Na het behalen van het diploma 'Elektrovissen' bent u dus volledig gecertificeerd.


e-DNA versus Elektro?

Mede door publicaties van 'onderzoeken' (in o.m. Nature Today, onderzoek in De Dommel 2019), waarbij de scores van e-DNA-onderzoek worden afgezet tegen die van niet-professioneel bedreven elektrovisserij met pulserende Deka's, lijkt de beeldvorming te moeten zijn dat de conventionele elektrovisserij het aflegt tegen e-DNA-onderzoek. Dit soort onderzoek is koren op de molen van promotors van 'e-DNA'.

Onterecht, want uit onderzoek van bureau Viridis en Datura Levende Natuur uitgave 117-2 blijkt, dat elektrovisserij met pulsvrije (dus vlakke) gelijkstroom en e-DNA-onderzoek beide zeer goede methoden zijn om aanwezigheid van grote modderkruipers vast te stellen. Wel heeft men het abusievelijk over 'wisselstroom', terwijl het pulserende gelijkstroom betreft. Wisselstroom wordt namelijk niet meer toegepast omdat die stroomsoort vissen doodt en verboden is. De DEKA van het onderzoek levert dus gelijkstroom pulsen en wel met een vaste, voor onderzoek ongeschikte, frequentie.

Met pulserende gelijkstroom (DEKA of soortgelijk) werd tot 60% minder gevangen. Het gebruik van het steekschepnet leverde nog minder grote modderkruipers op en was daarmee totaal ontoereikend voor het onderzoek naar grote modderkruipers.

Door bureau Viridis is in februari 2020 een sloot met een lage waterstand van enkele centimeters - als gevolg van onderbemaling - onderzocht op aanwezigheid van grote modderkruipers. Door kwel stroomde het water constant. Terwijl eDNA onderzoek geen positief resultaat gaf - onder de gegeven omstandheden kwam geen DNA vrij -, kwamen met elektrovisserij zeer veel grote modderkruipers uit de bodem.

Afvissen met elektrovisapparaat TENCH

© 2024 -  Fishtronics - KvK 62436112