Elektrovisserij


Automatisch draagbaar elektrovisapparaat _ RUDD

FISHTRONICS, hét adres voor:

- Elektrovisapparaten
- Onderdelen elektrovisapparaten
- Opleidingen elektrovisserij
- Huren elektrovisapparatuur


Fishtronics levert op beperkte schaal - uitsluitend voor aquatisch ecologisch gebruik (visonderzoek) - elektrovisapparatuur. Betrokkenheid met de klant en het product staan bij Fishtronics hoog in het vaandel. Reparaties zijn dan ook doorgaans binnen enkele werkdagen verricht.


Wilt u meer informatie of bestellen? E-mail Fishtronics:


Innovatie: automatisch visapparaat!

De technologie van het zelfinstellende elektrovisapparaat is door Fishtronics ontwikkeld en wordt uitsluitend - en naar grote tevredenheid van de klanten - in haar apparatuur toegepast. De resultaten zijn een groot bedieningsgemak en vangkracht die groter is dan die van enig ander draagbaar elektrovisapparaat.

Met onderstaande draagbare automatische elektrovisapparaten nooit meer hoofdbrekens over de gecompliceerde combinatie van voltage, stroomsterkte, pulsbreedte, frequentie, dutycycle en stroomverbruik (vermogen).

Dus alleen even het voltage instellen en vissen maar!

De elektrovisapparaten leveren o.m. een visvriendelijke stroomsoort die vissen niet doet verkrampen maar aantrekken (galvanotaxis) en bijzonder geschikt is voor het vangen van vissoorten als de modderkruiper, beekprik en donderpad. In de puls-modus kan zeer effectief 'vluchtvis' als karper en grotere vis op snelstromend water worden gevangen.

Fishtronics elektrovisapparaten zijn ontworpen voor 'Nederlandse' omstandigheden. Ze vissen als enige in hun soort op brak water met een EGV tot 8 mS. Andere merken apparaten stoppen al bij 1,5 mS, nauwelijks brak water. Andere kenmerken zijn ondermeer: - stoppen bij evenwicht verliezen (contact met water), - waterdichtheid en een groot vermogen.


Elektrovisapparaat 'Lamprey'


Klik op de afbeelding om te vergroten.

Mooi compact en extreem licht van gewicht. Vangt nog goed op zeer brak water.

- zelfinstellend
- kortsluit- en slijtvaste kathode
- lithium accu voor 3 uur vissen,
 laadtoestandmeter en acculader


Elektrovisapparaat 'RUDD'


Klik op de afbeelding om te vergroten.

De RUDD is het enige apparaat dat een spanning van 80 Volt kan leveren. Bij andere gangbare visapparaten is dat 115 Volt, wat meestal te hoog is voor ondiep water (beekjes) en gevoelige vissoorten.

- automatisch
- vangt nog goed bij 6 mS EGV
- extra lage min. spanning 80 V
- grote actieradius, 4h per accu
- accu-status app, bluetooth


Diploma elektrovisserij

In de Fishtronics elektrovisserij-opleiding is veel eigen ervaring en diepgaande kennis van de technologie verwerkt die u elders niet kunt opdoen. Ondermeer vistechnieken, specifieke stroomvormen, effecten ervan op verschillende vissoorten, veiligheid en regelgeving worden behandeld.

De theorie ontvangt u enkele weken voor het examen. U wordt tijdens de visserij begeleid gedurende een dagdeel met als afsluiting een schrifelijk examen (MPC-opgaven).

U kunt deze opleiding heel goed integreren met uw eigen professionele visonderzoek/ ecologische begeleiding, onder deskundige begeleiding van Fishtronics.


Elektrovisserij of e-DNA?

Mede door publicaties van 'onderzoeken' (in o.m. Nature Today, onderzoek De Dommel 2019), waarbij de scores van e-DNA-onderzoek werden afgezet tegen die van niet-professioneel bedreven elektrovisserij met pulserende Deka's lijkt de beeldvorming te moeten zijn dat de conventionele elektrovisserij het aflegt tegen e-DNA.

Onterecht, want uit onderzoek van bureau Viridis en Datura Levende Natuur uitgave 117-2 blijkt, dat elektrovisserij met pulsvrije (dus vlakke) gelijkstroom en e-DNA-onderzoek beide zeer goede methoden zijn om aanwezigheid van grote modderkruipers vast te stellen. Wel heeft men het abusievelijk over 'wisselstroom', terwijl het pulserende gelijkstroom betreft. Wisselstroom wordt namelijk niet meer toegepast omdat die stroomsoort vissen doodt en verboden is. De DEKA van het onderzoek levert dus gelijkstroom pulsen en wel met een vaste, voor onderzoek ongeschikte, frequentie.

Met pulserende gelijkstroom (DEKA of soortgelijk) werd tot 60% minder gevangen. Het gebruik van het steekschepnet leverde slechts een fractie van het aantal grote modderkruipers op en was daarmee totaal ontoereikend voor het onderzoek naar grote modderkruipers.

Door bureau Viridis is in februari 2020 een sloot met een lage waterstand van enkele centimeters - als gevolg van onderbemaling - onderzocht op aanwezigheid van grote modderkruipers. Door kwel stroomde het water constant. Terwijl e-DNA onderzoek geen positief resultaat gaf - onder de gegeven omstandheden kwam geen DNA vrij - , kwamen met elektrovisserij zeer veel grote modderkruipers uit de bodem.Afvissen met elektrovisapparaat TENCH

© 2023 -  Fishtronics - KvK 62436112